Mila İnşaat

SANATI İNSANIN RUHUNA HİTAP EDEN, DERİNLİĞİYLE İDRAK EDEN,
ESTETİK ANLAYIŞIYLA YAPILAN YAPILAR

Anasayfa

Faaliyet Alanlarımız

İç Mimari & Dekorasyon

İÇ MİMARİ & DEKORASYON

 - Mila İnşaat
 - Mila İnşaat
 - Mila İnşaat
 - Mila İnşaat
Mila İnşaat

İÇ MİMARİ & DEKORASYON


  • Kamu Binaları
  • Yönetim Binaları
  • Ticari yapılar (otel)
  • Mağaza – Alışveriş merkezi
  • Eğitim Yapıları
  • Sağlık Yapıları
  • Prestij Binaları(Saray, Malikâne, Villa)
  • Restaurant / Cafe
  • Cami - Mescit
  • Sanayi Yapıları

İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara fonksiyonel, yapısal ve estetik kıstaslara en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.
İç mimarlık, bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır.
İç mimar, mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Mesleğinin gereği olarak, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır.
İç mimarın bir bina içinde yer alan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekânı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

İÇ MİMARİ & DEKORASYON HİZMETİ HAKKINDA BİLGİ ALIN

İÇ MİMARİ & DEKORASYON