YUVA

İNSANIN ZİNDANI DEĞİL, SARAYI OLMALIDIR.

Elsie Robinson

BİZ KİMİZ

Biz, inşa etmiş olduğumuz binalarla mekâna ve çevreye değer üretiyoruz.

Mila İnşaat; 42 yıllık iş tecrübesiyle yurt içi ve yurt dışında farklı nitelikteki inşaatları yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz ilk günden bu yana ilkeli yaklaşım, dürüstlük, yenilikçilik, istikrar ve müteşebbis ruhumuzla çalışarak ülkemize değer üretiyoruz. Yılların tecrübesiyle edinmiş olduğumuz bilgi, itibar ve hassasiyetin mesuliyetini kuşanmış bir firma olarak geleceğe daha güçlü yürüyoruz. İstikbal köklerdedir.

Elhamra Sarayı

Endülüs Medeniyetinin en şaheserlerinden Elhamra Sarayı- Aslanlı avlu. Zarif kemerleri, narin sütunları ve aslan figürlü fıskiyeli süs havuzuyla İslâm mimarisinde zirve mekânlardan biri.

Mila Insaat

FAALİYET ALANLARIMIZ

DANIŞMANLIK

Yarım asırlık bilgi ve tecrübemizle, yurt içi ve yurt dışında, kurumsal ve bireysel proje ve inşaat işlerinizde tasarım, yapım ve yönetime ilişkin pla...

DAHA FAZLA

MÜTEAHHİTLİK & İNŞAAT

Konut, ofis, ticari, endüstriyel sanayi yapılarla, altyapı, peyzaj gibi insan ihtiyaçlarını gören her çeşit yapım işerini amacına uygun şekilde inşa eden bir bilgi ve birikimle..

DAHA FAZLA

MİMARLIK

Tasarımlarımızla insanların fizikî çevrelerini düzenleyerek ihtiyaçlarını karşılarken, ortama değer katıyoruz. İnsan, çevre ve topluma saygılı..

DAHA FAZLA

DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Binalarınızı ve çevreyi teknolojik, uzun ömürlü ve tabiî malzemelerle estetik değer katarak giydirmek..

DAHA FAZLA

İÇ MİMARİ & DEKORASYON

İç mekânlarınızı müşteri talep ve fonksiyonuna uygun, yapısal ve estetik kıstaslara taslayıp dekore etmek..

DAHA FAZLA

PROJE

Yarım asra yaklaşan bilgi ve tecrübeyle ihtiyaca en uygun estetik ve fonksiyonel tasarımlar yapmak..

DAHA FAZLA

Kentsel Dönüşüm DEĞİL; YERİNDE DÖNÜŞÜM!

TECRÜBE-GÜVENLİK-HASSASİYET


YILLIK TECRÜBE

TECRÜBENİN ESNEK ÇÖZÜMLERLE BİRLİKTELİĞİ

Firmamız yarım asra yakın mimarlık tecrübesiyle ister "yerinde dönüşüm", isterseniz "yerinde dönüşüm+kat karşılığı" ile yanınızda!

Yarım asra yakın tecrübemizle binalarınızı 'YERİNDE DÖNÜŞÜM' ile daha estetik, kullanışlı ve deprem güvenlikli olarak yeniliyoruz.

PROJELERİMİZ

KANDİLLİ EVLERİ - Mila İnşaat

KANDİLLİ EVLERİ

Eklektik mimari tarzında, deniz manzaralı, simetrik olarak tasarlanan bina; 1.388,72 m2arsa üzerinde 457,05 m2 taban oturumu ve bodrum 6 normal kat ile ve çatı arasında piyes ve terasla birlikte 5.172,01 m2 kapalı alana sahiptir. Dört cephedeki çıkmaları, geniş balkonları, özgün tasarım ferforje balkon korkulukları, ahşap güneş kırıcıları, özgün motifli CNC kesim greaj klima dış ünite seperasyonları, otoparkı ve geniş bahçesinin özel tasarlanmış peyzajıyla özgünlüğü öne çıkmaktadır.

DAHA FAZLA
MANİSPAA CAMİİ VE KÜLLİYESİ - Mila İnşaat

MANİSPAA CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Neo-klasik Osmanlı Mimarisi tarzında tasarlanan külliye; bir merkezi kubbe çevresinde 4 yarım kubbeyle iki minareli, ve yan revaklarıyla klasik Osmanlı külliyesidir. Külliye avlusunda medrese, kütüphane, sebil-çeşme, revaklar, şadırvan ve tuvaletler ile küçük bir çocuk parkı bulunmaktadır. Bodrum katta ise ilave ibadet mekanı, aşevi, misafirhane, idari ve teknik hacimler yer almaktadır. Pencere üstlerinde kemer biçiminde İznik çinilerinden alın tasarlanmıştır. Üç tarafı yollarla çevrili cami avlusuna tüm yollardan arazi kotuna uygun olarak giriş kapıları tasarlanmıştır. 2.925 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde, 823,37 m2 taban oturumlu ve 2.938,28 m2 kapalı alanlı camide yaklaşık 1.910 kişi ibadet edebilmektedir. 943 m2 cami avlusunda 1250 kişilik cemaatle birlikte 3.160 kişi cemaatle namaz kılabilecektir.

DAHA FAZLA
GÜRUN NUR EVİ KÜLTÜR MERKEZİ - Mila İnşaat

GÜRUN NUR EVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Osmanlı sivil mimarinin örneklerini yaşatan Sivas- Gürün ilçesinin mahallî mimarisinin ahşap süslemeli, cumbalı evlerinin İstanbul’da yaşatılması adına Küçükçekmece Belediyesinin semt konağı fonksiyonunu yükleyerek kamu kullanımına açacağı “Gürün Evi” az katlı, ahşap kaplamalı saçakları ve ahşap kat silmeleri ve alaturka kiremit kaplı çatısıyla kültürel kodlarımızı günümüze taşıma çabasının özgün çalışmalarından birisidir.

Bodrumla birlikte 3 katlı olan binanın 300 m2 taban oturumu, 97 m2 cihannüma (çatı katı) ile birlikte 1092 m2 kapalı alanı mevcuttur. Binada yöresel el sanatları ve zanaatlarının yaşatılacağı küçük atölyeler, çok maksatlı salonlar, toplantı seminer odaları ve çatı katındaki sedir döşenmiş şahnişin mekânıyla yöre halkına sosyo-kültürel maksatlı hizmetler sunulacaktır.

DAHA FAZLA
Breadcrumb Image

MİLA'NIN

ÖTEKİLERDEN FARKI

Yılların tecrübesiyle inandığımız değerlerden taviz vermeden hayallerimizi ete kemiğe büründürerek yaşanabilir çevreye özgün ve estetik değerler katacak eserler tasarlamak.


PROJE & İNŞAAT


DEKORASYON

. YIL

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

MİMAR, MEDENİYET TASAVVURU VE CAMİ - Mila İnşaat

MİMAR, MEDENİYET TASAVVURU VE CAMİ

Mimar eserine şekil verirken ona ruhunun derinliklerinden gelen değerleri, aşkın hikmet ve medeniyet tasavvurunu yansıtır. Günümüzde mimarların cami tasarımı yaparken eskiyi kopyalama kolaycılığından sıyrılarak, güncel ihtiyaçlara göre çağdaş yorumlar geliştirmesi, yeni üslûp ve formları oluşturması medeniyet tasavvurumuzdaki inkişafın mimariye yansıması açısından oldukça önemlidir.

DAHA FAZLA
ABIDEVI ESERLER

MAKALELER

Üstad Trugut Cansever ve Şehir üzerine Röportaj - Mila İnşaat

Üstad Trugut Cansever ve Şehir üzerine Röportaj

Modern mimarlık dünyayı globalleştirerek tek bir insan tipi tek bir medeniyet ve tek bir mimari üslûp oluşturmaya çalışıyor. Bu oluşturacağı tek bir üslûp üzerinden de insanlığa hükmetmek istiyor. Halbuki mimari tarz ve biçimler, şehirler yörenin topoğrafyasına, iklim şartlarına, mimari üslübûna, geçmişteki medeniyetlerin oraya kattığı değerlerle şekillenen bir farklılık göstermelidir. Yani kısacası mimari üslûplar mahallîdir, ama mesajları cihanşümûll olabilir. Zaten mahallî olana basarak

DAHA FAZLA
İslam şehri I - Mila İnşaat

İslam şehri I

Ey şehirlerin ruhu, seni görünce bu güneşin sevgisi, harareti, gözümden düştü. Gözüm senin yüzünden yüce bir himmet sahibi oldu, artık çayırlığa, çimenliğe hor bakıyor, onları hoş görmüyor. Nur aradım, kendimi nurun nuru olarak gördüm. Huri aradım, kendimi hurilerin bile kıskandıkları derecede güzel buldum. Lâtif ve gümüş bedenli bir Yusuf aradım, sen de bir Yusuf’lar yurdu gördüm ben. Cennet peşindeydim, arayıp duruyordum. Her cüzün, bana bir cennet göründü.

DAHA FAZLA
İslam Mimarisinde Mekan Sanatları I - Mila İnşaat

İslam Mimarisinde Mekan Sanatları I

İslam medeniyetinin diğer sanatları gibi mimari de de, tüm yönelişler İslami dünya görüşünden/tevhidi bakış açısından neşet etmektedir. İslam coğrafyasında yerel farklılıklar göstermekle birlikte özde aynı olan mimaride tevhid örneklerine sıkça rastlanılabilir. Mimaride doğal ve yerel malzeme kullanılması esastır. Malzemeler, özelliklerine uygun evsaf ve konumda kullanılmakla birlikte, tabii özelliklerinin kavranması estetik açıdan önemsiz addedilmekte ve dikkatler tümüyle ana yapıya çekilmektedir. Yapı malzemelerinin dokuları, parçaları ve diğer tabii özellikleri şehri oluşturan armoni içinde arka plana itilerek kaybolmaktadır. Ana yapıya doğru yönelen bakışlar giderek şehrin bütününe kaydırılmakta ve böylece şehrin tamamında tevhid olan bir estetik bütünlük oluşturulmaktadır.

DAHA FAZLA

İş Ortaklarımız

Şehir ve Mimari - Mehmet Osmanlıoğlu - Mila İnşaat

ŞEHİR VE MİMARİ

"Karton kentlerden ruha dokunan şehirlere.."

Şehir, mimari ve medeniyet üzerine yazılan bu kitap; insan hayatının çevreyle iç içeliğinin yanında, şehir ve şiirin müessir olduğu felsefi arka planla münasebetini, şehri bir organizma olarak insan-şehir-medeniyet düzleminde ele alan geniş kapsamlı bir çalışmayı içermektedir.

Meydana getirilmesi uzun bir zaman alan bu çalışmayı bir kitap halinde okuyucuya sunmak istememizin amacını şu şekilde özetleyebilirim: Çağdaş şehirlerin ruhunu kaybederek kentlere dönüştüğü bir vetireden geçerken, kendi gelenek ve değerlerimize ait mazideki bütün tecrübemizi; şehir olgusundaki kültürel köklerimizi çoktan unutup gittiğimizi görmekteyiz. Bu kitapla belki geçmişte kaybedilen şehir-mimari- medeniyet üst perspektifinden, gelenek- mahalle-sokak ilişkisine dikkati çekerek “Osmanlı Şehir Modeli”nin günümüze uyarlanması üzerine bir adım atmış olursak kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Bu çalışma “ideal şehrin erdemli bir hayatın anahtarı” olduğundan hareketle; “ideal şehrin paradigması”nı güncelleyerek yeniden teşekkül ettirme esas gayesi üzerine başlamış ve giderek genişleyerek bir kitap hacmine ulaşmıştır.

İdeal bir şehir nasıl inşa edilmeli? Bu şehirleri nasıl anlamalıyız? Bütün bunları bazen bir şehir örneğinde (İstanbul ölçeğinde) ele alırken, bazen de genel hatlarıyla Türkiye'nin bir problemi olarak ele alıp sizlerle bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda varacağımız netice tabii ki bütün meseleleri çözecek ve sihirli bir formül ortaya koyacak değildir. Ama bu konuda kafa yormuş birisi olarak bazı kapıları aralayıp, bizden sonra bu konularda bir şeyler söylemek isteyenlere, bizden öncekilerin söyledikleriyle de birleştirerek daha iyiye ve doğruya varılacak neticelere yaklaştıracağını ümit ediyorum.

SATIN AL

Yorumlar

KERİM DÜZCAN

Konak Gıda - Genel Müdür

Mila İnşaatı tanıyalı uzun yıllar oldu. 2005 yılında kendileri ile uygulamalı bir projede beraber çalıştım ve mimari projelerinden, çalışanlarından ve iş takibinden çok memnun kaldım. Hiç unutamadığım bir anım, gece yapılması gereken bir iş için 7 ayrı meslek grubunu bir araya getirerek başlarında bizzat kendisi bulunarak sorunumu çözmeleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Yapacağım yeni projede kendileriyle çalışmayı gönülden arzuluyorum. En kısa zamanda buluşma temennisi ile Mila ailesi.

YAŞAR ALTUN

Emlak Konut - İnşaat Mühendisi

Mila Mimarlık ile çalışırken, projelerini mimari geçmişimizden güç alarak yeni bir yorumla tasarlaması, özgünlükten taviz verilmeden artı değer katabilmesi onun kurumsal başarısının ispatıdır.