HOME

SHOULD BE MAN'S PALACE NOT A DUNGEON.

Elsie Robinson

WHO WE ARE

We create value for the space and the environment with the buildings we have built.

Mila Construction; With 42 years of work experience, it has built and continues to do different types of constructions and projects at home and abroad. Since the first day we have been operating, we have been creating value for our country by working with a principled approach, honesty, innovation, stability and enterprising spirit. As a company that has the responsibility of the knowledge, reputation and sensitivity we have gained through years of experience, we are walking stronger into the future. The future is in the roots.

Alhambra Palace

Alhambra Palace, one of the masterpieces of Andalusian Civilization - Courtyard with lions. It is one of the peak places in Islamic architecture with its elegant arches, delicate columns and a fountain with lion figures.

Mila Insaat

OUR ACTIVITY AREAS

CONSULTANTY

Half a century with our knowledge and experience, domestic and abroad, corporate and individual construction project, and your work in design, constru...

READ MORE

CONTRACTING & CONSTRUCTION

With a knowledge and experience that builds all kinds of construction works that meet human needs such as housing, office, commercial, industrial industrial buildings, infrastructure, landscaping in accordance with its purpose..

READ MORE

ARCHITECTURE

We add value to the environment while meeting the needs of people by arranging their physical environment with our designs. Respecting people, environment and society..

READ MORE

EXTERIOR COATING

Dressing your buildings and the environment with technological, long-lasting and natural materials by adding aesthetic value..

READ MORE

INTERIOR ARCHITECTURE & DECORATION

To design and decorate your interiors according to structural and aesthetic criteria in accordance with customer demands and functions..

READ MORE

PROJECT

To make the most appropriate aesthetic and functional designs with the knowledge and experience of nearly half a century..

READ MORE

Kentsel Dönüşüm DEĞİL; YERİNDE DÖNÜŞÜM!

TECRÜBE-GÜVENLİK-HASSASİYET


YILLIK TECRÜBE

TECRÜBENİN ESNEK ÇÖZÜMLERLE BİRLİKTELİĞİ

Firmamız yarım asra yakın mimarlık tecrübesiyle ister "yerinde dönüşüm", isterseniz "yerinde dönüşüm+kat karşılığı" ile yanınızda!

Yarım asra yakın tecrübemizle binalarınızı 'YERİNDE DÖNÜŞÜM' ile daha estetik, kullanışlı ve deprem güvenlikli olarak yeniliyoruz.

OUR PROJECTS

KANDİLLİ EVLERİ - Mila İnşaat

KANDİLLİ EVLERİ

Eklektik mimari tarzında, deniz manzaralı, simetrik olarak tasarlanan bina; 1.388,72 m2arsa üzerinde 457,05 m2 taban oturumu ve bodrum 6 normal kat ile ve çatı arasında piyes ve terasla birlikte 5.172,01 m2 kapalı alana sahiptir. Dört cephedeki çıkmaları, geniş balkonları, özgün tasarım ferforje balkon korkulukları, ahşap güneş kırıcıları, özgün motifli CNC kesim greaj klima dış ünite seperasyonları, otoparkı ve geniş bahçesinin özel tasarlanmış peyzajıyla özgünlüğü öne çıkmaktadır.

READ MORE
MANİSPAA CAMİİ VE KÜLLİYESİ - Mila İnşaat

MANİSPAA CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Neo-klasik Osmanlı Mimarisi tarzında tasarlanan külliye; bir merkezi kubbe çevresinde 4 yarım kubbeyle iki minareli, ve yan revaklarıyla klasik Osmanlı külliyesidir. Külliye avlusunda medrese, kütüphane, sebil-çeşme, revaklar, şadırvan ve tuvaletler ile küçük bir çocuk parkı bulunmaktadır. Bodrum katta ise ilave ibadet mekanı, aşevi, misafirhane, idari ve teknik hacimler yer almaktadır. Pencere üstlerinde kemer biçiminde İznik çinilerinden alın tasarlanmıştır. Üç tarafı yollarla çevrili cami avlusuna tüm yollardan arazi kotuna uygun olarak giriş kapıları tasarlanmıştır. 2.925 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde, 823,37 m2 taban oturumlu ve 2.938,28 m2 kapalı alanlı camide yaklaşık 1.910 kişi ibadet edebilmektedir. 943 m2 cami avlusunda 1250 kişilik cemaatle birlikte 3.160 kişi cemaatle namaz kılabilecektir.

READ MORE
GÜRUN NUR EVİ KÜLTÜR MERKEZİ - Mila İnşaat

GÜRUN NUR EVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Osmanlı sivil mimarinin örneklerini yaşatan Sivas- Gürün ilçesinin mahallî mimarisinin ahşap süslemeli, cumbalı evlerinin İstanbul’da yaşatılması adına Küçükçekmece Belediyesinin semt konağı fonksiyonunu yükleyerek kamu kullanımına açacağı “Gürün Evi” az katlı, ahşap kaplamalı saçakları ve ahşap kat silmeleri ve alaturka kiremit kaplı çatısıyla kültürel kodlarımızı günümüze taşıma çabasının özgün çalışmalarından birisidir.

Bodrumla birlikte 3 katlı olan binanın 300 m2 taban oturumu, 97 m2 cihannüma (çatı katı) ile birlikte 1092 m2 kapalı alanı mevcuttur. Binada yöresel el sanatları ve zanaatlarının yaşatılacağı küçük atölyeler, çok maksatlı salonlar, toplantı seminer odaları ve çatı katındaki sedir döşenmiş şahnişin mekânıyla yöre halkına sosyo-kültürel maksatlı hizmetler sunulacaktır.

READ MORE
Breadcrumb Image

DIFFERENCE OF MILA

FROM OTHERS

In order to design works that will add original and aesthetic values to the livable environment by embodying our dreams without compromising the values we believe in with years of experience.


PROJECT & CONSTRUCTION


DECORATION

TH

IN CONSTRUCTION

ARCHITECT, CIVILIZATION IMAGINE AND MOSQUE - Mila İnşaat

ARCHITECT, CIVILIZATION IMAGINE AND MOSQUE

While shaping his work, the architect reflects the values that come from the depths of his soul, the conception of transcendent wisdom and civilization. Today, while designing mosques, it is very important for architects to get rid of the convenience of copying the old, to develop contemporary interpretations according to current needs, to create new styles and forms, in terms of reflecting the development in our civilizational vision to architecture.

READ MORE
MONUMENTAL WORKS

ARTICLES

Üstad Trugut Cansever ve Şehir üzerine Röportaj - Mila İnşaat

Üstad Trugut Cansever ve Şehir üzerine Röportaj

Modern mimarlık dünyayı globalleştirerek tek bir insan tipi tek bir medeniyet ve tek bir mimari üslûp oluşturmaya çalışıyor. Bu oluşturacağı tek bir üslûp üzerinden de insanlığa hükmetmek istiyor. Halbuki mimari tarz ve biçimler, şehirler yörenin topoğrafyasına, iklim şartlarına, mimari üslübûna, geçmişteki medeniyetlerin oraya kattığı değerlerle şekillenen bir farklılık göstermelidir. Yani kısacası mimari üslûplar mahallîdir, ama mesajları cihanşümûll olabilir. Zaten mahallî olana basarak

READ MORE
İslam şehri I - Mila İnşaat

İslam şehri I

Ey şehirlerin ruhu, seni görünce bu güneşin sevgisi, harareti, gözümden düştü. Gözüm senin yüzünden yüce bir himmet sahibi oldu, artık çayırlığa, çimenliğe hor bakıyor, onları hoş görmüyor. Nur aradım, kendimi nurun nuru olarak gördüm. Huri aradım, kendimi hurilerin bile kıskandıkları derecede güzel buldum. Lâtif ve gümüş bedenli bir Yusuf aradım, sen de bir Yusuf’lar yurdu gördüm ben. Cennet peşindeydim, arayıp duruyordum. Her cüzün, bana bir cennet göründü.

READ MORE
İslam Mimarisinde Mekan Sanatları I - Mila İnşaat

İslam Mimarisinde Mekan Sanatları I

İslam medeniyetinin diğer sanatları gibi mimari de de, tüm yönelişler İslami dünya görüşünden/tevhidi bakış açısından neşet etmektedir. İslam coğrafyasında yerel farklılıklar göstermekle birlikte özde aynı olan mimaride tevhid örneklerine sıkça rastlanılabilir. Mimaride doğal ve yerel malzeme kullanılması esastır. Malzemeler, özelliklerine uygun evsaf ve konumda kullanılmakla birlikte, tabii özelliklerinin kavranması estetik açıdan önemsiz addedilmekte ve dikkatler tümüyle ana yapıya çekilmektedir. Yapı malzemelerinin dokuları, parçaları ve diğer tabii özellikleri şehri oluşturan armoni içinde arka plana itilerek kaybolmaktadır. Ana yapıya doğru yönelen bakışlar giderek şehrin bütününe kaydırılmakta ve böylece şehrin tamamında tevhid olan bir estetik bütünlük oluşturulmaktadır.

READ MORE

Our Partners

Şehir ve Mimari - Mehmet Osmanlıoğlu - Mila İnşaat

CITY AND ARCHITECTURE

"From Cardboard Cities to Cities Touching the Soul.."

This book on the city, architecture and civilization; In addition to the intertwining of human life with the environment, it includes a comprehensive study that deals with the city and its relationship with the philosophical background in which poetry is effective, on the plane of human, city and civilization as an organism.

I can summarize the purpose of presenting this work, which took a long time to be produced, as a book to the reader as follows: While we are passing through a period in which contemporary cities have lost their souls and turned into cities, all our past experience of our own traditions and values; We see that we have already forgotten our cultural roots in the urban phenomenon. With this book, maybe we will consider ourselves lucky if we take a step towards the adaptation of the “Ottoman City Model” to the present day by drawing attention to the tradition-neighbourhood-street relationship, from the perspective of the city-architecture-civilization that was lost in the past.

Considering that this study is “the key to an ideal city and a virtuous life”; It started with the main aim of updating the “ideal city paradigm” and reconstituting it, and gradually expanded to reach a book volume.

How should an ideal city be built? How should we understand these cities? While we sometimes deal with all these in the example of a city (Istanbul scale), sometimes we take it as a problem of Turkey in general terms and go on a journey with you. The conclusion we will reach at the end of this journey, of course, will not solve all the issues and reveal a magic formula. But, as someone who has pondered on this subject, I hope that it will open some doors and bring those who want to say something about these issues after us, closer to the results that will be reached better and more truth by combining them with what those before us said.

PURCHASE

Comments

KERİM DÜZCAN

Konak Gıda - Genel Müdür

Mila İnşaatı tanıyalı uzun yıllar oldu. 2005 yılında kendileri ile uygulamalı bir projede beraber çalıştım ve mimari projelerinden, çalışanlarından ve iş takibinden çok memnun kaldım. Hiç unutamadığım bir anım, gece yapılması gereken bir iş için 7 ayrı meslek grubunu bir araya getirerek başlarında bizzat kendisi bulunarak sorunumu çözmeleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Yapacağım yeni projede kendileriyle çalışmayı gönülden arzuluyorum. En kısa zamanda buluşma temennisi ile Mila ailesi.

YAŞAR ALTUN

Emlak Konut - İnşaat Mühendisi

Mila Mimarlık ile çalışırken, projelerini mimari geçmişimizden güç alarak yeni bir yorumla tasarlaması, özgünlükten taviz verilmeden artı değer katabilmesi onun kurumsal başarısının ispatıdır.