Mila İnşaat

İNSANA EMANET EDİLEN YERYÜZÜNÜ HÜSNÜ MUHAFAZA İLE
İMAR EDEREK SÜRDÜRME EYLEMİ

Anasayfa

Faaliyet Alanlarımız

Müteahhitlik & İnşaat

MÜTEAHHİTLİK & İNŞAAT

 - Mila İnşaat
 - Mila İnşaat
 - Mila İnşaat
 - Mila İnşaat
Mila İnşaat

MÜTEAHHİTLİK & İNŞAAT


 • Konut, Ofis ve Yönetim Binaları
 • Kamu ve Özel Sektör Binaları Yapım ve Yenilemeleri
 • Meydan Düzenleme ve Peyzaj
 • Abidevî Binalar (saat kulesi, şehir giriş kapısı, meydan çeşmesi)
 • Geleneksel Mimari Uygulamaları
 • Cami – Külliye – Medrese – Kuran Kursu

Müteahhit, Yüklenici veya Üstenci sözleşme ile yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kişiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya tüzel kişilerle özdeşleştirilmektedir.

Taahhütte bulunan kişi veya kimse anlamına gelen müteahhit, belirli bir bedel karşılığında başkasının istediği bir (işin) inşaat ve onarma işinin yapımını, kendi nam ve hesabına üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.


Devlet İhale Kanunu uygulamasında müteahhit, “üzerine ihale yapılan istekli veya istekliler” olarak tanımlanmıştır.


Yüklenici olarak da ifade edilebilen bu kişiler bir işin yapımını tek başlarına üstlenebilecekleri gibi, diğer yurt içi ve yurt yüklenicilerle birlikte işin yapımını üstelenebilirler.


Özellikle yapımında ileri teknoloji, uzmanlık, teknik bilgi ve büyük sermaye gerektiren baraj, havaalanı, liman, otoyol gibi büyük inşaatların yapımında bir araya gelerek İş ortaklığı-Ortak girişim- Konsorsiyum adı verilen ortaklıklar oluşturdukları görülmektedir.


İnşaat


 • Bir çözüm ortağı olarak, işinin uzmanı olan,kaliteyi daima ön planda tutan, teknolojiyi hizmetinize sunan, zamanı en kıymetli değer olarak kabul eden, deneyimli dinamik kadrosuyla müşterisinin sorununu çözmeye hedefleyen,
 • İşini ve müşterisini seven bir ekip,
 • Geleceği siz planlayacaksınız, Mila inşa edecek.
 • Siz hayal edeceksiniz, Mila gerçekleştirecek,
 • Mila sizin için çalışacak, sorunlarınızı çözecek, size zaman kazandıracak, huzurunuzu koruyacak ve siz kazanacaksınız.

İnşaat, bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı herçeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecidir. İnşaat tipik olarak bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken, imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. İnşaat planlama, tasarım ve finansman ile başlar; ve proje inşa edilene ve kullanıma hazır oluncaya kadar devam eder.

Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında işbirliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir. Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır.


Söz konusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar, imar gereksinimlerini, işin çevresel etkilerini, başarılı çizelgeleme, bütçeleme, şantiye güvenliği, yapı malzemelerinin ulaşılabilirliği ve nakliyesi, lojistik, halka verdikleri rahatsızlıklara kadar tüm detayları düşünmelidirler.


İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir.


Normalde iş, tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir.


MÜTEAHHİTLİK & İNŞAAT HİZMETİ HAKKINDA BİLGİ ALIN

MÜTEAHHİTLİK & İNŞAAT